ข่าวอุตสาหกรรม

ข้อกำหนดด้านฟังก์ชันทางกลของสลักเกลียวและน็อตต่างกันอย่างไร

2022-03-30

1. ฟังก์ชันทางกลของน็อตส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความแข็งของน็อต ความสูงของน็อต และความหนาของผนังของน็อต ดังนั้นข้อกำหนดสำหรับวัสดุจึงไม่สูง แน่นอน หากน็อตมีข้อกำหนดด้านความทนทาน ควรใช้วัสดุระดับสูง เช่น อุตสาหกรรมเคมี น็อตยึดมีข้อกำหนดด้านความทนทานและต้องใช้วัสดุคุณภาพสูง

2. เป้าหมายความเป็นพลาสติกที่ต้องการโดยสลักเกลียวยิ่งมีระดับการทำงานสูงขึ้นเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงวัสดุระดับสูงเท่านั้น วัสดุระดับล่างจำเป็นต้องลดอุณหภูมิในการอบร้อนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความแข็งแรง แต่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของพลาสติกและความต้านทานได้ ในการทดสอบตัวยึด การแตกหักแบบเปราะถูกตัดสินว่าไม่มีเงื่อนไข สลักเกลียวโครงสร้างเหล็กยังกำหนดความต้านทานแรงดึงที่สูงขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าพลาสติกมีความต้านทานของสลักเกลียว